امروز دوشنبه 11 مرداد 1400
lawman.cloob24.com
0
قانون 56قانون 76 
1این قانون آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد و به اراده طرفین اهمیت چندانی نمی دهد.در این قانون به اراده طرفین توجه کرده و به آن احترام گذاشته است 
2این قانون تنها در شهرهایی که لیست آنها آگهی شده باشد اجرا می گردد، این قانون بدون استثناء در تمام شهرها اجرا می گردد. 
3این قانون مطلقا به وجود قرارداد اعم از عادی و رسمی توجه نکرده و قانون گذار صرفا به رابطه استیجاری توجه کرده استدر این قانون، به نوع قرارداد نیز توجه شده است 
4این قانون وابستگی چندانی به قانون مدنی نداشته و احکام خاص خود را بیان نموده استدر این قانون، به قانون مدنی توجه شده است 
5این قانون به اصل حاکمیت اراده ها توجه چندانی نداشته استاین قانون به اصل حاکمیت ارادهها توجه چندانی نداشته است 
6در حال حاضر این قانون تنها نسبت به محل های کسب پیشه کاربرد دارد.در این قانون علاوه بر محل های کسب پیشه به محله های مسکونی نیز توجه نموده است 
7در مواردی که در این قانون درخواست تخلیه می شود و دادگاه حکم به تخلیه می دهد حکم می تواند قابل تجدیدنظر باشداین قانون دادگاه با احراز شرایط لازم حکم به تخلیه می دهد و این حکم قطعی و لازم الاجرا می باشد 
 در این قانون از حق سرقفلی حرفی به میان نیامده است. فصل دوم این قانون کلا در مورد حق سرقفلی می باشد 
8در این قانون انقضا مدت اجاره ازموارد درخواست تخلیه نمی باشددر این قانون انقضای مدت اجاره از موارد درخواست

تخلیه می باشد.

 
9طبق این قانون در صورت اتمام مدت اجاره و عدم تخلیه آن مستاجر بایستی اجرت المثل اضافه مدت را بر مبنای اجرت المسمی تعیینی بدهد.با انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه، اجرت المثل مدت اضافی بایستی بر مبنای نظر کارشناس پرداخت گردد 
     
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه