امروز دوشنبه 31 تیر 1398
lawman.cloob24.com
0

برای درخواست ارجاع امر به داور مرضی الطرفین می بایست به شرایط ذیل توجه داشته باشید:
1- قبل از ارجاع به داوری دادخواست تقدیم دادگاه ننمایید.
2- با توجه به میزان صلاحیت داور و مطابق با قرارداد داوری تقاضای رسیدگی نمایید.
3- درخواست ارجاع به داوری همچون دادخواست بایستی، خواسته مشخص و منجز باشد و به یاد داشته باشید صلاحیت داور نمی تواند به بیش از خواسته شما باشد فلذا همه موارد را در نظر بگیرد که امکان صدور رأی داور در تمام خواسته شما وجود داشنته باشد.
4- درخواست ارجاع به داوری حتماً در 2 نسخه تهیه و هر دو نسخه به امضاء داور برسد و در نسخه دوم نیز رسید دریافت نماید که در مورخ. یک نسخه از درخواست داوری تحویل ایشان گردیده است.
5- در صورت عدم قبول داوری از سوی داور تقاضا نمایید کتباً اعلام نمایند.
6- در صورتی که داور حاضر به قبول رسید و یا اعلام کتبی برای انصراف از داوری نمی باشد از طریق اظهار نامه اقدام نمایید.
7- قبل از درخواست ارجاع به داوری حتماً با وکیل متخصص در امور داوری مشورت نمایید.

 نمونه درخواست ارجاع به داوری:
بنام خدا
«درخواست ارجاع امر به دوار مرضی الطرفین»

با عرض سلام و ادب
احتراماً اینجانب. فرزند. به شماره ملی. و نشانی. به عرض می رساند:
آقای/خانم. همانگونه که مستحضر می باشید مطابق با قرارداد  شماره. مورخ. درخصوص داوری، در ماده 13 قرارداد مورد اشاره مقرر گردید: «در صورتی که اختلافاتی بین طرف اول و دوم پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات. باشد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مفاد این قرارداد و.» جناب عالی با شهرت. فرزند. به شماره شناسنامه. متولد. و به نشانی.، فی ما بین طرفین، آقای. به عنوان طرف اول قرارداد و آقای. به عنوان طرف دوم قرارداد به عنوان داور انتخاب گردیده و قبول داوری نیز نموده اید.
شرحی از اختلاف و همچنین اقدامات طرفین درج گردد.
علی ایحال برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به اینجانب و با توجه به موارد فوق البیان و قرارداد فوق الذکر از شما نسبت به موضوعات مطروحه تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را بدین شرح خواستارم.
1- تعبیر و تفسیر ماده.،.،.،. قرارداد شماره.
2- مطالبه وجه التزام مطابق ماده 11 قرارداد شماره.  مورخ. به میان روزی. که طرف دوم به دلیل تخلف از مواد. قرارداد از مورخ. لغایت صدور رأی داوری
3- مطابق مفاد ظهر قرارداد شماره. که در مورخ. طرف اول متعهد به. و در صورت عدم انجام تعهد مقرر گردید. فلذا تقاضای  مطالبه خسارت عدم انجام تعهد به میزان  30% کل ثمن معامله
4- مطالبه خسارت ناشی ماده. از قرارداد شماره.  به میزان 50 میلیون تومان
5- تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد شماره. 
6- مطالبه خسارات داوری اعم از هزینه داور، حق الوکاله وکیل، کارشناس
7-.
با عنایت به عدم وجود مدت در قرارداد داوری و مستند به تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری 3 ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای داوری به داور ابلاغ می شود.
با تجدید احترام، امضاء و تاریخ

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه