امروز سه شنبه 28 آبان 1398
lawman.cloob24.com
0

استشهادیه

اینجانب …………………………. فرزند …………………. متولد ……………………. به شماره ملی …………………………………………..

به علت عدم توان مالی و استطاعت کافی برای پرداخت یکجا و دفعتا واحده مهریه خانم ……………………………… به شرح مندرج در سند رسمی ازدواج که شامل موارد زیر است قادر به پرداخت نمی باشم لذا خواهشمندم با عنایت به مراتب شهادت شهود مبادرت به صدور حکمی شایسته در حق اینجانب نمایید.

- 500 سکه تمام بهار آزادی

- یک سفرحج تمتع

- یک جلد کلام الله مجید

- یک قطعه زمین در منطقه شمس آباد به پلاک ثبتی ………………………………….

گواه اول:

اینجانب …………………………….. فرزند …………………….. متولد …………………………. به شماره ملی …………………………………

ساکن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم. 

امضاء

گروه دوم:

اینجانب …………………………… فرزند …………………….. متولد ……………………… به شماره ملی …………………………………

ساکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء

گروه سوم:

اینجانب ……………………….  فرزند ……………………… متولد …………………….. به شماره ملی …………………………………

ساکن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

گروه چهارم:

اینجانب ………………………… فرزند …………………….. متولد ………………………. به شماره ملی ………………………………..

ساکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه