امروز دوشنبه 11 مرداد 1400
lawman.cloob24.com
0

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه - شماره –پلاک

خواهان

دادستان عمومی محل اقامت تاجر

خوانده

1:مشخصات تاجر،2:مشخصات طلبکار/طلبکاران

وکیل یا نماینده قانونى

تعیین خواسته وبهای آن

تقاضای صدور حکم ورشکستگی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق: 1- مستند علم و اطلاع دادستان از توقف تاجر،2- دفاتر تجاری تاجر، "3- مدرک مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضائی "محل اقامت تاجر"

با سلام احترامآً به استحضار می‌رساند:

نظر به اینکه از طرق مختلف کسب اطلاع گردیده است که خوانده ردیف اول از تاریخ از پرداخت بدهی‌های/و انجام تعهدات نقدی خود عاجز می‌باشد فلذابا تقاضای انجام کارشناسی حسابرسی دفاتر تجاری وی صدور حکم ورشکستگی نامبرده مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه