امروز چهارشنبه 15 مرداد 1399
lawman.cloob24.com
0

سرکار خانم................................ فرزند......................... به شماره شناسنامه..................... و کد ملی................................. و به آدرس سکونت............................................ زوجه سند نکاحیه شماره...................... به موجب این سند اقرار نمودند تمامی مهریه مندرج در سند نکاحیه فوق الذکر را به همسر خود جناب آقای................. فرزند......................... به شماره شناسنامه............... و کد ملی............................ ابرا نموده و ذمه زوج در خصوص پرداخت مهریه به زوجه بری گردیده و زوجه در این خصوص حق هیچگونه مطالبه ای را نخواهد داشت. ضمنا" زوجه حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی را از خود سلب و ساقط نمود.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه