امروز دوشنبه 11 مرداد 1400
lawman.cloob24.com
0
خواسته یا موضوعابطال‌عملیات اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدر دستور توقیف عملیات اجرایی
دلایل و منضماتکپی مصدق 1٫ قرارداد مورخ…………..، 2٫ دلیل پرداخت ثمن 3٫ گواهی دفترخانه 4٫ استعلام ثبتی 5٫ اجراییه شماره…………….صادره از شعبه………….. اداره اجرایی ثبت……………….
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب‌ به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……، …………… دانگ………….  باب آپارتمان/ خانه جزء پلاک ثبتی………/ ……….. بخش………….. را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به مبلغ …………….. ریال از بهای آن نیز پرداخت شده است. نظر به اینکه علی‌رغم ایفاد تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده ردیف 1 از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده است فلذا اولاً: پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه و ثانیاً: حکم به تنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 228، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه با وجود تحقق عقد بیع فی‌مابین اینجانب و خوانده ردیف اول، متأسفانه خوانده ردیف دوم در قبال طلب خود از خوانده ردیف اول مبادرت به تعقیب و پیگیری عملیات اجرایی نسبت به پلاک ثبتی مورد ادعای اینجانب نموده است. ابتدائاً صدور دستور توقیف فوری عملیات اجرایی به استناد ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 1322 و نهایتاً حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع کلاسه اجرای شماره………….. اداره اجرای ثبت………….. نیز درخواست می‌گردد. 

محل امضاء مهر -اثرانگشت
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه