امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
lawman.cloob24.com
0

مسئولیت مدنی الزمات خارج از قرارداد

بخش دوم

آثار اداره مال غیر

اداره مال غیر آثاری بر مالک و اداره کننده دارد و حقوق و تکالیفی برای آنان ایجاد می کند و در خصوص اشخاص ثالث نیز دارای آثاری است و اداره کننده اصولا مسئول تلف و یا نقص مال نیست.

اثر اداره مال غیر در رابطه با مالک

اداره مال غیر وظائفی برای شخص اداره کننده و تکلیف و الزامی برای مالک به وجود می آورد و اما وظائف اداره کننده چیست؟

الف)مراعات مصلحت صاحب مال

ب)عدم افراط و تفریط

ج) ناتمام نگذاشتن کاری که آغاز نموده است

د)پرداخت حساب زمان تصدی خود به مالک

که البته در قانون مدنی ایران فقط به پرداخت حساب زمان تصدی به مالک اشاره شده است.

با توجه به اینکه اداره مال غیر به نوعی شبیه عقد وکالت است می توان مقررات وکالت را تا حدی برای آن اجرا نمود البته تا حدی که ممکن باشد.

وظیفه ی مالک چیست؟

اگر کسی به قصد احسان مال غیر را اداره کند و قصد انتفاع نیز نداشته باشد نبادی در این راه متضرر گردد به همین دلیل قانون مالک را موظف و ملزم می نماید تا مخارجی را که اداره کننده در زمان تصدی متحمل شده است را بپردازد.

نکته: هر گاه امری در زمان انجام دادن آن بر حسب عرف لازم نموده ولی بعدها غیر لازم و بی فایده بودن آن آشکار شود این امر مانع رجوع اداره کننده به مالک برای طلب هزینه های ان کار نیست.

نکته:اگر اداره کننده در زمان اداره مال دچار آسیب و یا صدمه ای شود می تواند هزینه درمان خود را بعنوان هزینه ازم از مالک طلب نماید.

و اما اثر اداره مال غیر نسبت به اشخاص ثالث

همانگونه که مطلع هستیم تصرفات اداره کننده مال غیر قانونا مجاز هستند و مانند تصرفات وکیل به شمار می روند که این تصرفات ممکن است نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اثر باشند.

فرضا" اداره کننده برای تعمیرات منزل با یک تعمیرکار قراردادی ببندد.که در این خصوص دو حالت وجود دارد یا اداره کننده خود شخصا و از طرف خودش اقدام به عقد قرارداد می نمایند که در اینصورت شخصا نیز طرف تعهدات خواهد بود و یا ممکن ایت به نام مالک قراردادی را ایجاد نماید که در این صورت اثر قرارداد برای مالک خواهد بود.

عدم مسئولیت اداره کننده

ید اداره کننده امانی است

چون اداره کننده به منزله وکلی قلمداد می شود و در واقع امین مالک به شمار می رود در نتیجه مسئول تلف و یا نقص مال هم نیست مگر اینکه مرتکب افراط و تفریط و یا تعدی و تقصیر شده باشد که در این صورت ید امانی او به ید ضمانی تبدیل می شود.

نکته : امانت مدیر مال غیر،امانت قانونی است نه قراردادی،زیرا اختیارات وی ناشی از حکم قانون است نه قرارداد.

تصرفات مدیر مال غیر در موراد زیر موجب ضمان و مشمول مقررات غصب شده و در نتیجه از شمول ماده 306 قانون مدنی خارج می گردد:

1-اگر مالک یا نماینده مالک وی را از عمل اداره منع کرده باشد

2-اگر تحصیل اذن مالک به موقع و پیش از ضرر به او مقدور بوده باشد

3-اگر تاخیر در امر اداره موجب ضرر مالک نباشد

4-اگر مدیر مال غیر مال را در غیر غبطه و صلاح مالک به کار برده باشد

5-اگر مدیر پس از اقدام به اداره در اسرع وقت ممکن اقدام خود را به اطلاع مالک نرسانده باشد.

نکته : تمام موارد فوق از مصادیق تعدی و یا تفریط به شمار می آیند که موجب مسئولیت اداره کننده است.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه