امروز دوشنبه 11 مرداد 1400
lawman.cloob24.com
0

به کسی که در مرجع قضایی با توجه به دیده ها و شنیده ها و محسوسات خود به نفع یکی و به ضرر دیگری اخباری را می دهد، شاهد و به عمل او شهادت می گویند. از جمله شرایط قانونی شاهد می توان به این موارد اشاره نمود: 
1- بلوغ 

2- عقل 

3- ایمان 

4- طهارت مولد (حلال زاده بودن) 

5- عدالت 

6- نداشتن نفع شخصی در دعوا 

7- نداشتن دشمنی با طرفین دعوا 

8- عدم اشتغال به ولگردی و تکدی گری 

پس تنها در صورت دارا بودن همه این شرایط است که شهادت شاهد معتبر خواهد بود و قاضی می تواند بعنوان یک دلیل شرعی به آن استناد کند و بر اساس آن حکم بدهد.

البته مطابق قانون قدیم، داشتن رابطه خویشاوندی بین شاهد و طرف دعوی  اما با توجه به نسخ این قانون، شهادت خویشاوندان دیگر با منع قانونی مواجه نیست و در حال حاضر داشتن رابطه خویشاوندی جزء موارد جرح شهود محسوب نمی شود. ولی در هر حال، تشخیص  ارزش و تاثیر شهادت خویشاوندان با دادگاه است و قاضی است که در این مورد تصمیم می گیرد لذا ممکن است که قاضی تحت عنوان مطلع، به اظهارات آنها رسیدگی کند.

بر این اساس، هرگاه در دعوایی به شهادت شهود استناد شود و دادگاه آن را مؤثر در دعوی تشخیص بدهد، در اصطلاح «قرار استماع گواهی گواهان» را صادر می نماید و شهادت شهود را استماع می کند.  قبل از اینکه این شهادت شنیده شود، مسئولیت و مجازات شهادت دروغ به شاهد تفهیم می شود و پس از آن، شاهد سوگند داده می شود به اینکه حقیقت را بگوید. 

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه