امروز دوشنبه 11 مرداد 1400
lawman.cloob24.com
0

عزل کننده (موکل):...............................................

عزل شده (وکیل):.................................................

مورد عزل: وکالت نامه شماره (تمام حروف) مورخ / / 13 تنظیمی دفترخانه شماره............... که از این تاریخ وکیل مزبور به موجب این سند رسمی از انجام وکالت فوق الذکر عزل گردیده است.

تاریخ:.......................................

محل امضاء:

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه