امروز جمعه 30 مهر 1400
lawman.cloob24.com
0
تعیین خواسته وبهای آنصدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط مقوم به ریال و استرداد وجوه پرداختی به میزان ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
دلایل و

منضمات

کپی مصدق 1 – قرارداد مورخ 2-اظهارنامه شماره ، 3- مدرک مورد نیاز دیگر
ریاست محترم مجتمع قضایی”نام شهرستان محل وقوع قرارداد یا ملک یا محل انجام تعهد یا اقامت خوانده “

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را در تاریخ دایر بر منعقد کرده و کلیه/ قسمتی از تعهدات قراردادی خود را انجام داده‌ام. نظر به اینکه در قرارداد قید شده است که…………………………..و با عنایت به اینکه ازشرط مذکور در قرارداد تخلف گردیده و طبق بند …… قرارداد مورخ …………. اینجانب دارای حق فسخ بوده ام و اراده اینجانب به فسخ معامله نیز بوسیله اظهارنامه به اطلاع وی رسیده است فلذا صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد استنادی و استرداد وجوه پرداختی به میزان……………. ریال مستنداً به ماده 399 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می شود.

محل امضا – مهر – اثر انگشت
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه