امروز دوشنبه 31 تیر 1398
lawman.cloob24.com
0

توقیف اموال
*علمی حقوقی و موقت است، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان، "قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می باشد.
ضبط اموال
*عملی حقوقی و دائم است، لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می گردد و "غیر قابل برگشت" به مالک می باشد. 
مصادره اموال
*در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموال تلقی می گردد که مصرح قانونی در متن قانون داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می باشد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه