امروز دوشنبه 11 مرداد 1400
lawman.cloob24.com
0

قرار عدم استماع دعوی، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست و رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعوی است. این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود. گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد.
عنصر مشخصه عدم استماع دعوی، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است. در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
* اگر دعوی، مالکیت نسبت به ملکی باشد که طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملک، منقضی شده باشد، دادگاه ممکن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید.
* اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید. دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. (در اماکن مسکونی)
* اگر موجر اماکن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره، دادخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ؛ احداث بنا در ملک، نیاز شخصی به ملک برای سکونت یا کسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد کند که رابطه استیجاری منقضی نشده است.
* چنانچه دعاوی اخذ وجه چک و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد. ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد. دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
* اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد که اثبات دعوی، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد، دادگاه می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر کند.
* در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است. در صورتی که خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. (می تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید)
* هرگاه خواهان دعوی خود را بدون رعایت مقررات قانونی در دادگاه اقامه نموده باشد، در این حالت نیز دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه