امروز سه شنبه 28 آبان 1398
lawman.cloob24.com
0

سرکار خانم/جناب آقای................................ فرزند......................... به شماره شناسنامه..................... و کد ملی................................. و به آدرس سکونت............................................ به موجب این سند اقرار نمود از آنجا که چک / چکهای صادره توسط................ تحت شماره / شماره های............... نزد نامبرده بوده و اکنون مفقود گردیده است لذا ضمن اعلام وصول وجوه موصوف حق هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده و چنانچه نسبت به سند / اسناد تجاری فوق هر ادعایی از جانب هر شخص حقیقی یا حقوقی مطرح گردد شخصا" پاسخگو خواهد بود.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه